ASIAKASREKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

ASIAKASREKISTERIPITÄJÄN NIMI:

Audiwise Oy

OSOITE:

Heikkiläntie 2A, 00210 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
:

Ville Pajala

puhelin: 0442402271

REKISTERIN NIMI:


Audiwise Oy:n henkilökontaktirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:


Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Audiwise Oy:n markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:


Henkilökontaktin yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:


Tietoja ei luovuteta muiden kuin Audiwise Oy: käyttöön.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

TARKASTUSOIKEUS
:

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
:

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET:


Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.