Koulutukset

Audiwise tarjoaa myös erilaisia koulutuksia asiakkailleen sekä muille kiinnostuneille.

Poistumisharjoitukset

Milloin olette viimeksi harjoitelleet toimintaa hätätilanteessa?

 
Toteutamme Evakuointiharjoituksia, joissa toimintaa voidaan harjoitella todenmukaisesti, mutta turvallisesti. Harjoituksissa huomioidaan asiakkaan ympäristön olosuhteet ja toimialan edellyttämät erityispiirteet. Poistumisharjoitus on osana pelastuslain tarkoittamaa omatoimista varautumista toteutettava harjoitus, jossa harjoitellaan kiinteistöstä poistumista tulipalon kaltaisessa tilanteessa. Harjoituksessa kiinteistön hätäpoistumisratkaisut tulevat testatuksi käytännössä, henkilöstö oppii tiedostamaan tilojensa turvallisuusriskejä ja henkilökunnan valmiudet tilannejohtamiseen paranevat.
 
Poistumisen harjoittelu onnettomuustilanteita varten on hyvä jakaa kolmeen osaan: harjoitukseen valmistava koulutus, varsinainen poistumisharjoitus ja palautetilaisuus. Näin harjoitus tulee käytyä perusteellisesti läpi ja samalla kerrattua kiinteistön turvallisuusasioita.

Harjoitukset voidaan toteuttaa yksittäisinä tai kokonaisuutena sovitun aikavälin sisällä. Kiinteistöä hallinoivalta henkilökunnalta kuluu harjoitukseen aikaa n. 1-2h  ja muulla henkilöstöllä noin 20 minuuttia (harjoitustilanteessa).

Evakuointiharjoituksiimme sisältyy:

 • Suunnittelu, käytännön järjestelyt ja johtaminen asiantuntijoidemme toimesta
 • Raportointi koulutetun tiimimme toimesta
 • Osallistujapalautteen keräys sähköisellä palautekyselyllä
 • Kirjallinen yhteenvetoraportti kehitysehdotuksineen
 • Palautetilaisuus osallistujille

Kenelle koulutus sopii?

Kaikki kiinteistöissä työskentelevät ja asuvat henkilöt, esimerkiksi:

 • toimisto- ja liikekiinteistöjen työntekijät
 • asunto-osakeyhtiön asukkaat
 • hoiva- ja päiväkotien työntekijät ja asukkaat
 • oppilaitosten työntekijät ja opiskelijat
 • yleisötiloissa työskentelevät ja asiakkaat
 • majoitus- ja ravintola-alan työntekijät

Hyödyt

 • Parempi valmius evakuoida kiinteistö turvallisesti ja nopeasti vaaratilanteessa
 • Kiinteistössä toimivat ihmiset ymmärtävät tehokkaan evakuoinnin merkityksen ja tietävät miten onnettomuus tilanteessa tulee toimia
 • Harjoituksen osoittamat puutteet kiinteistön pelastustoiminnassa tunnistetaan ja niihin voidaan puuttua tehokkaammin
 • Asiantuntija voi arvioida evakuoinnin ja ohjeiden kehittämistarpeet
 • Osallistujien turvallisuudentunteen paranemisen myötä myös työhyvinvointi lisääntyy
 

Hinta:

Tarvekartoitus on maksuton
Poistumisharjoitus alk. 790€ + alv. 24%
Henkilöstön evakuointivalmennus; kysy tarjous!

Sisällesuojautumisharjoitus

Sisällesuojautumisharjoitus on osana pelastuslain tarkoittamaa omatoimista varautumista toteutettava harjoitus, jossa harjoitellaan suojautumista sisätiloihin jonkin ulkopuolisen uhka- tai vaaratilanteen vuoksi.

Kyseessä voi olla esimerkiksi väkivallan uhka, Saastunutilma tai säteilyvaara. Harjoituksen tarkoituksena on parantaa henkilökunnan sekä kiinteistön käyttäjien valmiuksia toimia vaaratilanteessa.

Sisällesuojautumisharjoituksiimme sisältyy:

 • Suunnittelu, käytännön järjestelyt ja johtaminen asiantuntijoidemme toimesta
 • Raportointi koulutetun tiimimme toimesta
 • Osallistujapalautteen keräys sähköisellä palautekyselyllä
 • Kirjallinen yhteenvetoraportti kehitysehdotuksineen
 • Palautetilaisuus osallistujille
Harjoitukset voidaan toteuttaa yksittäisinä tai kokonaisuutena sovitun aikavälin sisällä. Kiinteistöä hallinoivalta henkilökunnalta kuluu harjoitukseen aikaa n. 1-2h ja muulla henkilöstöllä noin 20 minuuttia (harjoitustilanteessa).

Hyödyt

 • Parempi valmius suojautua kiinteistössä turvallisesti ja nopeasti vaaratilanteessa
 • Kiinteistössä toimivat ihmiset ymmärtävät tehokkaan toiminnan merkityksen ja tietävät miten onnettomuus tilanteessa tulee toimia
 • Harjoituksen osoittamat puutteet kiinteistön pelastustoiminnassa tunnistetaan ja niihin voidaan puuttua tehokkaammin
 • Asiantuntija voi arvioida sisällesuojautumisharjoituksen ja ohjeiden kehittämistarpeet
 • Osallistujien turvallisuudentunteen paranemisen myötä myös työhyvinvointi lisääntyy

Hinta

Tarvekartoitus on maksuton
Sisällesuojautumisharjoitus alk. 750€ + alv. 24%
Henkilöstön Sisällesuojautumisharjoitus; kysy tarjous!

Kysy lisää koulutuksistamme!

Ota yhteyttä puhelimitse tai täytä lomake alta, niin palaamme asiaan.